top of page

Zasady Członkostwa

Firma ubiegająca się o członkostwo w POWB składa w biurze zarządu pisemną Deklarację Członkowską skierowaną do Zarządu Stowarzyszenia.
 

Deklaracja Członkowska zawiera formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj)

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, składki członkowskie wnoszone są za okresy roczne.

 

Stowarzyszenie do 7 dni od daty złożenia wniosku wysyła dokument rozliczeniowy, na podstawie którego firma w ciągu 7 dni od daty otrzymania opłaca składkę. 

 

W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, po opłaceniu rocznej składki, nie podlega ona zwrotowi.

W ramach opłaconej składki członkowskiej Firma otrzymuje możliwość korzystania ze wszystkich usług doradczych, konsultingowych funkcjonujących w pakietach członkowskich. 
 

Przedstawiciel Firmy zrzeszonej w Stowarzyszeniu może uczestniczyć również we wszystkich spotkaniach, konferencjach tematycznych, imprezach integracyjnych oraz innych uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia opiniowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

bottom of page