Cele

🔹 Wspieranie i reprezentacja interesów członków


🔹 Pomoc w dostępie do usług doradczych i konsultingowych

🔹 Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych

🔹 Organizacja szkoleń z zakresu problematyki gospodarczej


Ponadto stowarzyszenie utrzymuje  kontakty z innymi podobnymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w Polsce.