logoprogress.png

Akademia Rozwoju Progress Sp. z o.o. to firma powstała w 2019 roku. Świeże spojrzenie na edukację, szeroki zakres proponowanych szkoleń, jest kluczem do sukcesu dla Klientów.

 

O firmie

Jako Akademia Edukacyjna specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla pracowników firm z sektora MŚP, jak i korporacji na różnych szczeblach organizacji. Nasza oferta obejmuje szereg szkoleń i projektów dofinansowanych z środków unijnych.

Akademia Rozwoju Progress to także zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja! Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, co pozwala na jego realizację na jak najwyższym poziomie. Dostosowujemy programy szkoleń do indywidualnych potrzeb firmy przy założeniu rozsądnych wydatków. Za główny cel stawiamy sobie satysfakcję oraz zadowolenie uczestników naszych kursów oraz szkoleń. Nasz sukces to przede wszystkim zaufanie, jakim darzą nas Klienci.

 

Oferta

  • Kompleksowe wsparcie edukacyjne dla instytucji, pracowników i właścicieli firm oraz klientów indywidualnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywniejszego wykonywania obowiązków zawodowych.

  • Warsztaty,  celem ich jest podnoszenie kompetencji uczestników z różnych dziedzin poprzez rozwój zawodowy oraz rozwój osobisty. Przygotowując szkolenia wykonujemy szczegółową analizę potrzeb Klienta, dzięki czemu szkolenia przynoszą wymierne korzyści dla uczestników.

  • Pragnąc zapewnić naszym klientom wysoką jakość organizowanych przez nas szkoleń współpracujemy z ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Praktycy, specjaliści, informatycy, certyfikowani trenerzy i egzaminatorzy to nasz główny aut.

  • Autorskie programy szkoleniowe opierają się na wiedzy i dokonaniach uznanych trenerów w swoich dziedzinach gwarantują nam najwyższą jakość świadczonych usług. Wysoka efektywność zajęć pozwala uczestnikom na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy

Obecnie nasza firma realizuje projekt  pn. „Praca – szansą na rozwój osobisty” o numerze RPPK.07.01.00-18-0136/20  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

 

Kontakt

ul. Szpitalna 1

35-065 Rzeszów